Dokumentumaink

  • Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
  • A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége
  • Az országos mérés-értékelés eredményei
  • A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
  • Az érettségi vizsgák átlageredményei
  • A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
  • A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait
  • Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
  • Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban a tanulók létszáma