Online jelentkezési regisztráció

LETÖLTHETŐ BEIRATKOZÁSI LAP (Word)

LETÖLTHETŐ BEIRATKOZÁSI LAP (Pdf)

2019-2020-as KIFUTÓ KÉPZÉSEINK

NAPPALI MUNKAREND

ESTI MUNKAREND

Együttműködő partnereink

Europass bizonytvány,
Oktatási Stúdió 90´ Kft,
Jakab Oktatási Kft.,
Miskolci Egyetem,

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

OKJ szám: 55 344 07

A képzés célja:

Olyan szakember képzése, aki számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.


Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.


Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.


Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.


A vállalkozási mérlegképes könyvelő munkája során elvégzendő feladatok:

 • közreműködik az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazza
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátja
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket készít elő, bonyolít le
 • megítéli a vállalkozás pénzügyi helyzetét
 • alkalmazza az adójogszabályokat, összeállítja az adóbevallást és ellátja az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • alkalmazza a számviteli törvény előírásait, összeállítja a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet
 • összeállítja a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
 • alkalmazza a sajátos értékelési előírásokat
 • kialakítja a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
 • ellátja az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat
 • munkája során használja a számítógépes programcsomagokat
 • közreműködik a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában
 • vizsgálja a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
 • elemezi az erőforrásokkal való gazdálkodást
 • részt vesz a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásba

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Számviteli ügyintéző
 • Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • Adatrögzítő, kódoló
 • Könyvelő (analitikus)
 • Bérelszámoló
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
 • Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
 • Kontroller
 • Szervezetirányítási elemző, szervező

 

A képzés bemeneti feltételei:

 • Középfokú iskolai végzettség és szakirányú szakmai képesítés vagy
 • Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) vagy
 • Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség vagy
 • Felsőfokú iskolai végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) és két év pénzügyi, számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat 

 

Képzés moduljai:

10773-12

Jogi feladatok a gyakorlatban

10809-12

Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban

10774-16

Pénzügyi feladatok ellátása

10775-16

Adózási feladatok ellátása

10808-16

Számviteli feladatok a gyakorlatban

11886-16

Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

10789-12

Elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása

10773-12

Jogi feladatok a gyakorlatban

10809-12

Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban

 

A képzés időtartama:

 • 1 tanév (2 félév)

A szakmai vizsga részei:

Gyakorlati vizsgatevékenység

Számviteli feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) Elemzési feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%

B) Ellenőrzési feladatok
A vizsgafeladat időtartam: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A) Számviteli feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 15%

B) Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 15%


Online jelentkezési regisztráció

Közzétételi lista

Dokumentumok

Fontos tudnivalók!

Képzések
Felvételi eljárás
Nappali vagy esti munkarend?

Miskolci SZC Stúdium Közgazdasági és Üzleti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

tagintézmény-vezető:
Jobbágyné Füreder Anita

tagintézmény-vezető helyettes:
Lovrity Ernő

studium@studium-suli.hu
3532 Miskolc,
Rácz Ádám utca 54-56.
+36 70/503-6195

Nyitvatartás és ügyfélfogadási rend

Az intézmény nyitvatartása és ügyfélfogadási rendje